Peliprojekti

Suomen Kulttuurirahastolta tuki Illusia ry:lle

Suomen Kulttuurirahastolta tuki Illusia ry:lle

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt Illusia ry:lle 4000 euron apurahan Lainsuojattomat-larpin toteuttamiseen. Kiitos SKR!

Lainsuojattomat on fantasiawesternlarppi, joka pelataan 18.–20.6.2021 (tai jos pandemia pakottaa, niin kesällä 2022) Inkoossa. Pelin keskeisiä teemoja ovat mm. rikollisuus, moraali, lainsuojattomien yhteisöllisyys ja selviytyminen karussa maailmassa.

Peliä varten rakennetun maailman kautta kyseenalaistetaan fantasian ja westernin genrejen sisäänrakennettu rasismi ja kolonialismi, ja nostetaan esiin nykypäivän kapitalistisen talousjärjestelmän epäkohtia ja kytköksiä rikollisuuteen ja luokkajakoon. Konkreettista pelisisältöä ovat toiminnalliset rikoskeikat, sekä niiden vastapainoksi leirielämän viettäminen.

Projektin suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa yhdistyksen pitkäaikainen aktiivi ja hallituksen jäsen Ami Koiranen!